• โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงภายในห้องเรียนต่าง ๆ

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 โรงเรียนโฆสิตสโมสร ปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงภายในห้องเรียนต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของครูและนักเรียน โดยได้รับการสนับสนุนจาก นายวิชัย เบญจรงคกุล นายพิรชัย เบญจรงคกุล และครอบครัว จำนวน 30,000 บาท ในการนี้ นายพงศ์พิษณุ สุพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร พร้อมด้วย นายวีนัส จอมเกาะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน โฆสิตสโมสร เป็นผู้ควบคุมดูการปฏิบัติงาน