• โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

จัดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2566

วันที่ 21 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนโฆสิตสโมสร จัดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2566 ในการนี้ นายพงศ์พิษณุ สุพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร พร้อมด้วย นายวีนัส จอมเกาะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง และกล่าวชี้แจงนโยบายของโรงเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของทุกระดับชั้น รวมทั้งพบปะ พูดคุยกับคุณครูประจำชั้น มอบเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี ในการนี้ผู้ปกครองของนักเรียนให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง