• โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนโฆสิตสโมสร จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2566 มีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน จำนวน 4 ชุด ได้แก่ การแสดงชมรมนาฏศิลป์ การแสดงระดับชั้นอนุบาล การแสดงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และการแสดงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการนี้ นายพงศ์พิษณุ สุพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพระบายสี การแข่งขันคัดลายมือ การแข่งขันเซียนคำไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ และการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง