• โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

รับตราพระราชทาน ?บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย? ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565

นายพงศ์พิษณุ สุพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร พร้อมด้วยนายวีนัส จอมเกาะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร และนางสาววิไล กตัญญู ครูโรงเรียนโฆสิตสโมสร รับตราพระราชทาน ?บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย? ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นประธานในพิธี ณ พิพิธภัณฑ์พระราม 9 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี