• โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

สอบคัดกรองนักเรียน ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน

โรงเรียนโฆสิตสโมสร ดำเนินการสอบคัดกรองนักเรียน ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย ?เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน? ปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยมีการทดสอบการอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง และการเขียน