• โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

  • โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

การประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 6/2566 ประจำเดือนกรกฎาคม

นายพงศ์พิษณุ สุพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร เป็นประธานการประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 6/2566 ประจำเดือนกรกฎาคม เพื่อแจ้งข้อราชการและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติราชการ และมอบของขวัญ วันเกิดให้กับครูและบุคลากร ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนโฆสิตสโมสร