• โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง สมบูรณ์

เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง สมบูรณ์ ตามโครงการกิจกรรมเพื่อระลึกถึง คุณหญิง สุภัทรา สิงหลกะ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ