• โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

  • โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบ Smart Classroom ภายในห้องเรียนคณิตศาสตร์

โรงเรียนโฆสิตสโมสร ติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบ Smart Classroom ภายในห้องเรียนคณิตศาสตร์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนตามโครงการ การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้อัจฉริยะ (Smart Classroom) สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ