• โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

เข้ารับทุนการศึกษาจากวัดอมรินทรารามวรวิหาร

นายพงศ์พิษณุ สุพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร มอบหมายให้ นายวีนัส จอมเกาะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร และนางสาวเกษรา เกรียงสมร ครูโรงเรียนโฆสิตสโมสร นำนักเรียนจำนวน 6 คน เข้ารับทุนการศึกษาจากวัดอมรินทรารามวรวิหาร ทุนละ 1,000 บาท ประกอบไปด้วย ด.ช.ติณณ์ คงสี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด.ช.วรากร ต่ายทรัพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด.ช.ภัทรพล เพชรบุรมย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด.ญ.ปัทมาภรณ์ ใจปลื้ม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด.ญ.ปภาวรินทร์ แก้วกัณหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และด.ญ.พิรญาณ์ วงษ์ชิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ วัดอมรินทรารามวรวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร