• โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโฆสิตสโมสร จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ในการนี้ นายพงศ์พิษณุ สุพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันรายการต่าง ๆ โดยภายในงานมีการประกวดชุดรีไซเคิล การแสดงของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษา ฐานให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์จำนวน 5 ฐาน ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6