• โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

  • โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ประจำปี 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนโฆสิตสโมสร จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ประจำปี 2566 ในการนี้ นายพงศ์พิษณุ สุพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับวันอาเซียน การตอบคำถาม และการแสดงของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษา ณ สนามโรงเรียนโฆสิตสโมสร