• โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

  • โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

การตวรจเยี่ยมโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED)

การตวรจเยี่ยมโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED) วันที่ 31 สิงหาคม 2566 โรงเรียนโฆสิตสโมสร รับการตวรจเยี่ยมโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED) ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นางนภัทร ธัญญวนิชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร นางสาว กุสาวดี สนธิสุวรรณ นางสาวกนกกร ฉัตรหิรัญเลิศ นายมโนธรรม ทองมหา นางสาวอุษณีษ์ อ่อนแท้ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เป็นผู้ตรวจเยี่ยม ในการนี้นายพงศ์พิษณุ สุพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร พร้อมด้วยนายวีนัส จอมเกาะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร และนายสุพจน์ รักร่วม ครูโรงเรียนโฆสิตสโมสร ให้การต้อนรับและเข้ารับการตวรจเยี่ยมในครั้งนี้