• โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

  • โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

การประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 8/2566 ประจำเดือนกันยายน 2566

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นายพงศ์พิษณุ สุพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร เป็นประธานการประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 8/2566 ประจำเดือนกันยายน 2566 เพื่อแจ้งข้อราชการและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนโฆสิตสโมสร