• โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

การประเมินเพื่อคัดเลือกสถานศึกษารับรางวัล IQA AWARD ประจำปี 2565

การประเมินเพื่อคัดเลือกสถานศึกษารับรางวัล IQA AWARD ประจำปี 2565 วันที่ 14 กันยายน 2566 โรงเรียนโฆสิตสโมสร รับการประเมินเพื่อคัดเลือกสถานศึกษารับรางวัล IQA AWARD ประจำปี 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมี นางนภัทร ธัญญวนิชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร นายชาตรี ลักษณะศิริ นางสาวกนกกร ฉัตรหิรัญเลิศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์ นายวิทวัส นิดสูงเนิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เป็นผู้ประเมิน ในการนี้นายพงศ์พิษณุ สุพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร พร้อมด้วย นายวีนัส จอมเกาะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร และคณะครูโรงเรียนโฆสิตสโมสร ให้การต้อนรับและเข้ารับการประเมินในครั้งนี้