• โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

โครงการโฆสิตพิชิตชีวิตด้วย CPR ปีการศึกษา 2566

โครงการโฆสิตพิชิตชีวิตด้วย CPR ปีการศึกษา 2566 วันที่ 9 กันยายน 2566 โรงเรียนโฆสิตสโมสร จัดอบรมให้ความรู้และทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ตามโครงการโฆสิตพิชิตชีวิตด้วย CPR ปีการศึกษา 2566 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ สำนักงานเขตบางกอกน้อย โดยมี นายนุชา ปั้นแตง และทีมงานจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นวิทยากร ในการนี้ นายพงศ์พิษณุ สุพรรณ์์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนโฆสิตสโมสร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และกล่าวต้อนรับ นางธราพร อำนวยสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางกอกน้อย นางอุส่าห์ ชัยพิชิต หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางกอกน้อย และคณะ ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนโฆสิตสโมสร