• โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

KOSIT GOT TALENT ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566

KOSIT GOT TALENT ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 8 กันยายน 2566 โรงเรียนโฆสิตสโมสร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะความสามารถพิเศษ KOSIT GOT TALENT ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในการนี้ นายพงศ์พิษณุ สุพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร มอบหมายให้ นายสุพจน์ รักร่วม หัวหน้างานวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนโฆสิตสโมสร