• โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

  • โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2566

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2566 วันที่ 7 กันยายน 2566 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนโฆสิตสโมสร ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2566 ในการนี้ นายพงศ์พิษณุ สุพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร และครูประจำชั้น คอยดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด