• โรงเรียนโฆสิตสโมสร
  51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • โรงเรียนโฆสิตสโมสร
  51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • โรงเรียนโฆสิตสโมสร
  51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2566

ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2566 วันที่ 6 กันยายน 2566 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนโฆสิตสโมสร ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ซาฟารีเวิลด์ ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2566 ในการนี้ นายพงศ์พิษณุ สุพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร และครูประจำชั้น คอยดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด