• โรงเรียนโฆสิตสโมสร
  51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • โรงเรียนโฆสิตสโมสร
  51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • โรงเรียนโฆสิตสโมสร
  51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

โครงการตรวจคัดกรองภาวะสายตาขี้เกียจและวัดสายตาประกอบแว่น

โครงการตรวจคัดกรองภาวะสายตาขี้เกียจและวัดสายตาประกอบแว่น วันที่ 5 กันยายน 2566 โรงพยาบาลศิริราช ร่วมกับ TOG และ หอแว่น ตรวจคัดกรองภาวะสายตาขี้เกียจและวัดสายตาประกอบแว่นให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้เรื่องสุขภาพดวงตาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เพื่อให่้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพดวงตา ตามโครงการตรวจคัดกรองภาวะสายตาประกอบแว่น เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนในพื้นที่เขตบางกอกน้อย ณ โรงเรียนโฆสิตสโมสร