• โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

พระครูสุภัทรธรรมโฆษิต (วัชระ ภทฺทธมฺโม) ให้ความเมตตามอบผักและข้าวสารให้กับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนโฆสิตสโมสร

พระครูสุภัทรธรรมโฆษิต (วัชระ ภทฺทธมฺโม) ให้ความเมตตามอบผักและข้าวสารให้กับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนโฆสิตสโมสร