• โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

โครงการตรวจคัดกรองภาวะตาขี้เกียจและวัดสายตาประกอบแว่น เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนในพื้นที่เขตบางกอกน้อย

โครงการตรวจคัดกรองภาวะตาขี้เกียจและวัดสายตาประกอบแว่น เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนในพื้นที่เขตบางกอกน้อย