• โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

O23.นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคล

o23.pdfนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลพรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภาระงานข้าราชการหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7-ว19 ลงวันที่ 9 พย.
O23 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7-ว20 ลงวันที่ 30 ต
O23 . pdf

หนังสือหลักเกณฑ์ประเมิน


 

เข้าดู : 629 ครั้ง