• โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

  • โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

O9.Social Network

เฟสบุ๊คโรงเรียน
https://www.facebook.com/saran.chan.355

เพจโรงเรียน
https://www.facebook.com/Kositschool/

เว็บไซต์โรงเรียน
http://kositsamosorn.ac.th/home


เข้าดู : 516 ครั้ง